ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน/นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Reburn

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้แอปนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ Leading Fitness Asia Pty Ltd ACN 642 973 886 ที่จดทะเบียนในชื่อ Reburn จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เป็นผลมาจากการใช้งานแอป แอปจะเข้าถึงการอนุญาตขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันของแอป และการอนุญาตเหล่านี้จะระบุรายละเอียดไว้เมื่อติดตั้งเวอร์ชันของแอป บั๊กของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ด้วยความพยายามอย่างที่สุด และสามารถรายงานได้จากร้านค้าแอป

สำคัญ – โปรแกรมฟิตเนส, โยคะ, พิลาทิส และศิลปะการต่อสู้ที่อยู่ในแอป Reburn รวมถึงเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของคุณก่อนจะปฏิบัติหรือเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย ฟิตเนส และโยคะในรูปแบบใหม่ใด ๆ Leading Fitness Asia Pty Ltd ที่จดทะเบียนในชื่อ Reburn จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติตามโปรแกรมที่อยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ Reburn คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมที่อยู่ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ Reburn

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้จะนำไปใช้กับการใช้งานของแอปนี้ เราอาจมีการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณต้องดูให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานเป็นครั้งคราว ในการใช้งานแอปนี้และบริการของเรา คุณยอมรับที่จะผูกพันกับข้อตกลงในการใช้งานรวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปนี้และบริการที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม

“แอป” หมายถึง แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Reburn สำหรับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
“เนื้อหา” หมายถึง ทุกสิ่งที่ผู้ใช้งานหรือผู้สมัครสมาชิกส่งเข้าไปในแอป รวมทั้งวัสดุ, ลิงก์, ข้อความ และรูปภาพ
“เรา”, “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง Leading Fitness Asia Pty Ltd ACN 642 973 886
“คุณ” หมายถึง ผู้ใช้งาน, ผู้สมัครสมาชิก หรือ ผู้โฆษณาแต่ละคน (ที่เกี่ยวข้อง)

การสมัครสมาชิก

คุณต้องลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกล่วงหน้าเพื่อเข้าถึงบริการแอปของเรา ค่าธรรมเนียมจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากคุณหรือเราไม่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกภายใต้เงื่อนไขการยกเลิกด้านล่าง หรือคุณไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าในแอปเพื่อป้องกันและหยุดฟังก์ชันการต่ออายุโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการสมัครสมาชิก

คุณเป็นผู้รับผิดชอบการยกเลิกการสมัครสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจยกเลิกได้ผ่านแอป หรือแจ้งเราตามรายละเอียดติดต่อที่ระบุไว้ให้ การยกเลิกด้วยประเภทอื่น ๆ จะไม่ถือเป็นการยกเลิก หากคุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิกในระหว่างรอบบิล คุณต้องทำเช่นนั้นอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้าก่อนจะถึงกำหนดการชำระเงินรอบต่อไปเพื่อไม่ให้คุณเสียค่าธรรมเนียมในภายหลัง เมื่อคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว เนื้อหา วัสดุ และลิงก์ทั้งหมดของคุณจะถูกลบ

การระงับการสมัครสมาชิก

เรามีสิทธิที่จะระงับการสมัครสมาชิกของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ทุกเวลา คุณยอมรับว่าเราอาจระงับหรือยับยั้งการเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนในแอปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเหตุผลใด ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งาน กิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเข้าข่ายหลอกลวง เป็นอันตราย หรือผิดกฎหมายอาจเป็นเหตุให้เกิดการระงับความสัมพันธ์ของคุณและอาจมีการส่งถึงเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจทางกฎหมายอย่างเหมาะสม

ในการระงับเช่นนั้นโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล สิทธิของคุณในการใช้แอปและบริการที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดลงทันที และคุณรับรู้รวมทั้งยอมรับว่าเราอาจปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ รวมทั้งข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยทันที เราอาจสกัดกั้นคุณจากการเข้าถึงแอปของเราในอนาคตด้วยเช่นกัน เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณและบุคคลที่สามใด ๆ ในข้อเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการระงับหรือการยับยั้ง หรือการกระทำใด ๆ ที่เราจัดการซึ่งเชื่อมโยงกับการระงับหรือการยับยั้ง เราไม่จำเป็นต้องคืนเงินหรือส่วนใด ๆ ของเงินให้แก่คุณในการระงับการสมัครสมาชิกของคุณ

การคืนเงินในการสมัครสมาชิก

จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับค่าธรรมเนียม การบริการในบางเดือน การคืนเงินอัปเกรด/ดาวน์เกรด หรือการคืนเงินในเดือนที่ไม่มีการใช้งานด้วยบัญชีที่เปิดอยู่ จะไม่มีการสร้างข้อยกเว้นใด ๆ เพื่อปฏิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

ข้อตกลงทั่วไป

ในการใช้แอปนี้ คุณอนุญาตให้เราใช้งาน ใช้ซ้ำ และให้สิทธิผู้อื่นในการใช้งานหรือใช้ซ้ำเนื้อหาและการผลิตหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือเทคโนโลยีในรูปแบบใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับแอป

คุณยอมรับและรับรู้ว่าแอปและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เรามี อาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและคู่ค้าที่เป็นเจ้าของเพื่อมอบซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, บริการ และพื้นที่จัดเก็บที่จำเป็น รวมทั้งสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแอป

แอปและบริการที่เกี่ยวข้องนั้นมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณโดยไม่มีการระบุแบบเจาะจง คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยน, คัดลอก, แจกจ่าย, ส่งต่อ, แสดงผล, กระทำการ, ผลิตซ้ำ, เผยแพร่, อนุญาต, สร้างผลงานที่ดึงข้อมูลมาจาก, ถ่ายโอนหรือขายข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ได้รับจากแอปซึ่งไม่ได้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งต่อไวรัส, มัลแวร์, เวิร์ม และอื่น ๆ ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม และคุณจะไม่อัปโหลด, โพสต์, กักเก็บ หรือส่งต่อวัตถุหรือข้อความขยะ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบล็อกและเนื้อหา

ข้อมูลที่แสดงและโพสต์ในแอปของเรา รวมถึงบทความบล็อกเรื่องสุขภาพและฟิตเนส มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ทางการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับฟิตเนส อาหาร และสุขภาพตามสไตล์ชีวิต ข้อมูลนี้นำเสนอโดยสุจริตและไม่ได้เจาะจงเพียงแค่บุคคลหรือสภาพแวดล้อมส่วนตัวใด ๆ มันเป็นเพียงมุมมองและประสบการณ์ของบุคคลที่โพสต์ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำสำหรับคุณโดยส่วนตัว หากคุณต้องการคำแนะนำที่เจาะจงต่อสภาพแวดล้อมของคุณ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ในการใช้แอปนี้ คุณยอมรับว่าเรา Leading Fitness Asia Pty Ltd/Reburn ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่คุณใช้โดยอิงจากบริการ, แนวทาง, ข้อมูล, มุมมอง หรือการแนะนำและสิ่งที่ตามมาใด ๆ ของเรา ดังนั้น คุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ Reburn รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่คุณกระทำ รวมทั้งไม่สามารถเรียกร้องให้ลูกจ้างของเรารับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับคุณอันเนื่องมาจากแนวทาง, คำแนะนำ, ข้อมูล, มุมมอง หรือการแนะนำที่ระบุหรือโพสต์ไว้ในบล็อกและแอปของเรา

กฎการโพสต์รูปถ่าย

ในการโพสต์รูปถ่ายส่วนตัว (‘รูปภาพ’) ใด ๆ คุณยอมรับสิ่งต่อไปนี้:

(i) ไม่ใช่รูปภาพที่ไม่เหมาะสม, สร้างความขุ่นเคือง, เปิดเผยเนื้อหนัง หรือรูปภาพและภาพถ่ายที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

(ii) รูปภาพทั้งหมดเป็นของคุณเอง ของตัวคุณ และไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในรูปภาพ

(iii) คุณมีสิทธิ์ในการโพสต์รูปภาพของคุณและมอบสิทธิ์ตามกฎหมายให้ Reburn โพสต์รูปภาพของคุณในแอป รวมทั้งใช้รูปภาพของคุณในการทำโปรโมชัน การโฆษณา และการลงทุนอื่น ๆ เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับแอป Reburn โดยไม่มีค่าชดเชยใด ๆ ได้ทุกเวลา

(iv) คุณรับรู้ว่าแอป Reburn เป็นแอปสากล และรูปภาพของคุณอาจพบเห็นได้ในประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศออสเตรเลีย

(v) เราอาจลบรูปภาพของคุณออกได้ทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนกฎการโพสต์รูปถ่ายของเราตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การปรับเปลี่ยนหรือการระงับแอป
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยุติการให้บริการแอปได้ทุกเวลาและเป็นครั้งคราว ไม่ว่าเพียงชั่วคราวหรือถาวรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในการปรับเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลงราคา, การยับยั้งหรือการยุติการให้บริการแอปใด ๆ

เราอาจปล่อยการอัปเดตเป็นครั้งคราวซึ่งอาจเพิ่ม ปรับเปลี่ยน และ/หรือลบคุณสมบัติออกจากแอป การอัปเดตเหล่านี้อาจมีการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่มี หากมีการเปลี่ยนแปลงทางวัสดุที่จำเป็นต้องอนุญาตเพื่อดำเนินแอปต่อ เราอาจต้องการให้คุณตกลงการอนุญาต และในเวลานั้น คุณอาจเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้

ความรับผิดชอบ

การใช้งานแอปและบริการใด ๆ ของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง มีการมอบแอปและบริการให้ด้วยหลักเกณฑ์ ‘ตามที่เป็น’ และ ‘ตามที่ใช้งานได้’ เราไม่รับประกันว่าบริการแอปจะตรงตามเงื่อนไขของคุณหรือใช้งานได้ตามหลักเกณฑ์โดยไม่ถูกขัดขวาง ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ในการใช้งานแอปนี้หรือบริการของเรา คุณยอมรับว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องความไม่แน่นอน ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดและการที่คุณใช้งานแอปนี้ รวมทั้งการบาดเจ็บ, อุบัติเหตุหรือไวรัส, ความล้มเหลวของระบบ, ความสูญเสียอันเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาโดยอ้อม, โดยบังเอิญ, โดยพิเศษ หรือโดยตรงต่อระบบของคุณ

ในทุกกรณี ความรับผิดชอบของเราจำกัดเพียงแค่จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้เราสำหรับบริการใด ๆ ในช่วง 6 เดือนล่าสุด
ความล้มเหลวของเราในการดำเนินการหรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติตามข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดการละเว้นสิทธิหรือเงื่อนไขดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา

กราฟิกปรับแต่ง, ไอคอน, โลโก้ และชื่อบริการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งหมดจึงเป็นของเรา

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่น ๆ ทั้งหมดภายในแอปนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ไม่ได้มอบสิทธิ์ใด ๆ ให้คุณใช้เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้ และ/หรือชื่อของเรา หรือชื่อของเจ้าของอื่นใด

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตก่อนนำวัสดุจดลิขสิทธิ์ใด ๆ ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปของเราไปใช้ใหม่ทั้งหมด การใช้วัสดุใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปของเราที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ และสามารถก่อให้เกิดคดีความหรือการลงโทษทางแพ่งได้

กฎหมายที่ใช้ควบคุม

ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว และทั้งคุณและเรายอมรับที่จะส่งข้อมูลไปยังเขตอำนาจของศาลแห่งควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

อัปเดตล่าสุด: 28 ตุลาคม 2020
ที่ Leading Fitness Asia Pty Ltd ACN 642 973 886 เราให้คำมั่นสัญญาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในฐานะผู้ใช้งานของแอปและบริการของเรา เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อขยายขีดความสามารถของบริการที่เรามอบให้กับคุณได้อย่างสูงสุด เราเคารพความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลที่คุณมอบให้ รวมทั้งยึดมั่นต่อหลักความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามด้านล่างนี้อย่างตั้งใจ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เราเข้าถึงเพียงการอนุญาตขั้นต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานและดำเนินแอปนี้ คุณยอมรับและรับรู้ว่าการใช้งานแอปนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจากการใช้งานแอปนี้ ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

ในช่วงเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้งานแอปและบริการของเรา เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้: ชื่อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดบัตรเครดิต, ที่อยู่สำหรับส่งใบเสร็จ, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, หมายเลข IP, คำตอบของแบบสอบถาม, คำถามในการสนับสนุน, ความคิดเห็นบนบล็อก และชื่อสำหรับค้นหาในโซเชียลมีเดีย (เรียกรวมกัน ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’)

บริการของเราไม่ได้มุ่งโดยตรงไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอย่างรู้เท่าทัน หากเรารู้ว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา เราจะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก และคุณเชื่อว่าพวกเขามอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดติดต่อเรา

คุณสามารถตรวจสอบ, แก้ไข, อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยการเข้าสู่บัญชีของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตัวเอง หรือติดต่อเราโดยตรงเพื่อดำเนินการเช่นนั้น

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้: เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ ซึ่งประกอบด้วย: การติดต่อสื่อสารกับคุณ, การมอบการสนับสนุนทางเทคนิค, การแจ้งเตือนอัปเดตและข้อเสนอสำหรับคุณ, การแบ่งปันเนื้อหาที่เป็นประโยชน์, การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า, การวินิจฉัยปัญหาและการมอบประสบการณ์เว็บไซต์แบบปรับแต่งตามรายบุคคล

การสื่อสารทางการตลาดจะส่งถึงคุณก็ต่อเมื่อคุณร้องขอหรือสมัครรับข้อมูลเท่านั้น คุณสามารถบอกเลิกการสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเวลาด้วยการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลหรือส่งอีเมลถึงเรา จากนั้นคำขอของคุณจะได้รับการจัดการทันที

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้: เรายังใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในรูปแบบรวบยอดและไม่ระบุชื่อเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ซึ่งประกอบด้วย: การจัดการบริการเว็บไซต์และแอปของเรา, การสร้างรายงานและการวิเคราะห์, การโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, การระบุความต้องการของผู้ใช้งาน และการช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทั่วไป

ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ อย่างเช่น ความคิดเห็นบนบล็อกและคำรับรองบนเว็บไซต์ของเรา หรือโพสต์บนแอปของเรา จะเปิดให้คนอื่น ๆ มองเห็นได้ หากคุณต้องการลบข้อมูลเหล่านี้ในภายหลัง ยังสามารถมองเห็นสำเนาข้อมูลได้ในรูปแบบแคชและบันทึก

การจัดเก็บและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราจะใช้วิธีการที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่เราทำการครอบครองหรือควบคุมอยู่ ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณจะถูกจัดเก็บและปกป้องไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่รักษาความปลอดภัยจากการใช้งานหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลบัตรเครดิตจะได้รับการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านข้อมูล และพวกเราจะไม่กักเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

เพื่อให้เราสามารถส่งมอบบริการของเราได้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเพื่อการจัดเก็บและการประมวลผลในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศออสเตรเลีย หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนหรือประมวลผลนอกประเทศออสเตรเลีย มันจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่มีระบบปกป้องความเป็นส่วนตัวมากเพียงพอเท่านั้น

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบนานเท่าที่จำเป็นต่อการมอบบริการให้แก่คุณหรือจำเป็นต่อการทำตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ในกรณีที่มีการบุกรุกระบบรักษาความปลอดภัยของเราและเกิดอันตรายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งเตือนคุณโดยทันทีตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

คุกกี้และพิกเซล

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การใช้งานคุกกี้ทำให้เว็บไซต์หรือแอปสามารถปรับการตั้งค่าของมันเองให้เหมาะสมตามความต้องการและการปรับแต่งของคุณ คุกกี้จะไม่เข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์) เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจทำให้คุณไม่ได้รับประโยชน์ของเว็บไซต์และบริการแอปของเราได้อย่างเต็มที่

เว็บไซต์และแอปของเราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ มอบฟังก์ชันการแบ่งปันและการไลก์บนโซเชียลมีเดีย และช่วยให้เรามอบประสบการณ์ผู้เยี่ยมชมที่ดีขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุกกี้และพิกเซลยังสามารถใช้ในการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานแอปผ่านบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Adwords และ Facebook Adverts โฆษณาเหล่านี้อาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา แอป หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชม

การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม

เราไม่แบ่งปันและไม่ขายหรือทำข้อตกลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลูกค้าใด ๆ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเปิดเผยต่อซัพพลายเออร์บุคคลที่สามเมื่อจำเป็นในทางกฏหมาย สำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อ, สำหรับการประมวลผลการชำระเงินหรือเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ เท่านั้น เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการในขอบเขตนั้น เราจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ๆ ยอมรับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ สัญญาของเรากับบุคคลที่สามได้ยับยั้งมิให้พวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่แบ่งปันไว้

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามเงื่อนไขที่ชอบด้วยกฏหมาย เช่น กฎหมาย, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หมายศาล, หมายอาญา ในระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายหรือการทำตามคำขอจากหน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Leading Fitness Asia Pty Ltd ACN 642 973 886, ลูกค้า หรือบุคคลที่สามของเรา

หากมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในธุรกิจหนึ่งของเรา (ไม่ว่าจะเป็นการควบกิจการ, การขาย, การถ่ายโอนทรัพย์สินหรืออื่น ๆ) ข้อมูลลูกค้าซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อภายใต้ข้อตกลงเรื่องความลับ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสุจริตและเมื่อจำเป็นในสถานการณ์ดังกล่าวเท่านั้น

ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น

แอปนี้หรือเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ลิงก์ที่เข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ถือเป็นการให้การสนับสนุน หรือการรับรอง หรือการอนุมัติเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราสนับสนุนให้ผู้ใช้งานของเรารับทราบเมื่อออกจากแอปหรือเว็บไซต์ของเราด้วยการอ่านข้อความเรื่องความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์และในทุกเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยแอปนี้และเว็บไซต์ของเราเองเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากเราวางแผนที่จะทำให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายังคงเป็นปัจจุบัน นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ได้ทุกเวลาตามดุลพินิจของเรา และการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้จะมีผลทันทีที่เราโพสต์ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนบนเว็บไซต์นี้ โปรดกลับมาดูเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การลบข้อมูล

สมาชิกสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ support@reburnapp.com หากต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกบันทึกไว้กับทาง Reburn เมื่อเรายืนยันคําขอของลูกค้าที่ตรวจสอบได้แล้ว เราจะลบข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (การแจกของรางวัล)

สถานะทองและเงิน

ทั่วไป

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้กับผู้ใช้ Reburn (“แอป”)
 • ผู้จัดคือ Leading Fitness Asia Pty Ld.
 • ผู้ใช้คือผู้ที่ใช้แอป
 • ขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านข้อกำหนดและรายละเอียดส่วนบุคคลสำหรับการแจกของรางวัล (“การแจก”) อย่างรอบคอบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนลงทะเบียนหรือส่งผลงาน เนื่องจากของแจกแต่ละรายการอาจมีข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ วิธีการเข้าร่วม เนื้อหา และข้อกำหนดทางเทคนิค
 • ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และการอ้างอิงอื่นๆ ของกิจกรรมแจกของรางวัล ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่า
 • ในการเข้าร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลจะถือว่าผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว เช่นเดียวกับกฎการแจกของรางวัลเฉพาะใดๆ

ใครเข้าร่วมได้บ้าง

 • กิจกรรมนี้เปิดให้ผู้ใช้แอป Reburn ที่ชำระเงินแล้วทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ยกเว้นพนักงานและครอบครัวใกล้ชิดของผู้จัดและบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร้านค้าที่เข้าร่วม ครอบครัวใกล้ชิดหมายถึงดังต่อไปนี้: คู่สมรส, อดีตคู่สมรส, คู่สมรสโดยพฤตินัย, บุตรหรือลูกเลี้ยง (ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม), พ่อแม่, พ่อแม่บุญธรรม, ปู่ย่าตายาย, ปู่ย่าตายายบุญธรรม, ลุง, ป้า, หลานสาว, หลานชาย พี่ชาย/น้องชาย, พี่สาว/น้องสาว, พี่ชาย/น้องชายบุญธรรม, พี่สาว/น้องสาวบุญธรรม หรือลูกพี่ลูกน้อง
 • เพื่อให้มีสิทธิ์ในการรับของรางวัล ผู้ใช้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันเริ่มต้นระยะเวลาโปรโมชัน
 • เพื่อให้มีสิทธิ์ในการรับของฟรี ผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกที่ชำระเงินของแอปเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนในช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาโปรโมชัน
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้ใช้แสดงหลักฐานระบุตัวตน หลักฐานระบุอายุ หลักฐานการอยู่อาศัยตามที่อยู่จัดส่งที่ได้รับการเสนอชื่อ และ/หรือหลักฐานความถูกต้องในการเข้าร่วม หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของการลงทะเบียน เพื่อขอรับแพ็กรางวัล หลักฐานการระบุตัวตน ถิ่นที่อยู่ และการเข้าร่วมที่พิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่เหมาะสมได้ ผู้ใช้จะยอมถูกริบชุดรางวัลทั้งหมดและจะไม่มีการเสนอสิ่งทดแทน

ระยะเวลาโปรโมชัน

 • เมื่อออกกำลังกายและทำการท้าทายให้เสร็จสิ้นในระยะเวลานี้ ผู้ใช้จะเข้าร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลโดยอัตโนมัติ
 • ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน ผู้จัดจะเสนอแพ็กรางวัลที่แตกต่างกันหลายชุด (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ “แพ็กรางวัลและไมล์สโตน”) 
 • เพื่อให้มีสิทธิ์ในการรับของรางวัล ผู้ใช้ต้องบรรลุไมล์สโตนตามที่ระบุไว้ (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ “แพ็กรางวัลและไมล์สโตน”) ในระยะเวลาโปรโมชัน 
 • เวลาที่บรรลุไมล์สโตนในแต่ละกรณี จะเป็นเวลาที่ฐานข้อมูลของผู้จัดได้รับบันทึกของไมล์สโตน ไม่ใช่เวลาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา
 • ผู้จัดอาจยุติการให้รางวัลเมื่อใดก็ได้ในอนาคต

แพ็กรางวัลและไมล์สโตน

 • ผู้จัดเสนอชุดรางวัลต่างๆ (“แพ็กรางวัล”) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้และในหัวข้อ “เนื้อหาแพ็กรางวัล”
 • เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับแพ็ครางวัล ผู้ใช้ต้องออกกำลังกายและทำการท้าทายให้ครบตามจำนวนที่จำเป็น (“ไมล์สโตน”) ตามที่อธิบายไว้ในข้อนี้
 • ในการรับแพ็กรางวัลทอง ผู้ใช้ต้องทำตามนี้ภายในระยะเวลาโปรโมชัน:
  • ออกกำลังกายให้ครบ 200 ครั้ง; และ
  • ทำ 5 ความท้าทายให้เสร็จ
 • ในการรับแพ็กรางวัลเงิน ผู้ใช้ต้องทำตามนี้ภายในระยะเวลาโปรโมชัน:
  • ออกกำลังกายให้ครบ 100 ครั้ง; และ
  • ทำ 3 ความท้าทายให้เสร็จ 
 • แพ็กรางวัลจะมอบให้แบบ “มาก่อนได้ก่อน” จนกว่าของจะหมด
 • เพื่อโอกาสที่ดีที่สุดในการรับชุดรางวัล ผู้ใช้ควรบรรลุไมล์สโตนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการแจกจ่ายชุดรางวัลเมื่อหมดสต็อก

เนื้อหาแพ็กรางวัล

 • แพ็กรางวัลทองประกอบด้วย:
  • หมวก
  • ผ้ากันเหงื่อ
  • กระบอกน้ำดื่ม
  • เสื่อโยคะคุณภาพสูง
 • แพ็กรางวัลเงินประกอบด้วย:
  • หมวก
  • ผ้ากันเหงื่อ
  • กระบอกน้ำดื่ม
 • ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน หรือแลกแพ็กรางวัลเป็นเงินสดได้
 • เป็นเงื่อนไขในการยอมรับแพ็กรางวัลที่ผู้ชนะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานแพ็กรางวัลและข้อกำหนดทั้งหมดของซัพพลายเออร์
 • เป็นเงื่อนไขในการยอมรับแพ็กรางวัลที่ผู้ชนะอาจจำเป็นต้องลงนามในหนังสืออนุญาตทางกฎหมาย ในรูปแบบที่ผู้จัดกำหนดโดยดุลยพินิจโดยเด็ดขาด
 • แต่ละรางวัลจะต้องรับไปตามที่ระบุไว้ และจะไม่มีการชดเชยใดๆ หากผู้ชนะไม่สามารถใช้รางวัลแพ็คตามที่ระบุไว้ 
 • ผู้จัดไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของแพ็กรางวัลที่โฆษณาไว้ การแจกรางวัลอาจสิ้นสุดเมื่อใดก็ได้ หากของแพ็กรางวัลหมด
 • ในกรณีที่ส่วนประกอบใดๆ ของแพ็กรางวัลไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ภายใต้กฎหมายของรัฐและเขตแดนที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนส่วนประกอบนั้นด้วยรางวัลหรือส่วนประกอบอื่น และผู้ใช้จะได้รับแจ้งตามนั้น 
 • ผู้จัดแนะนำว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแจกของรางวัล รวมถึงกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมูลค่าแพ็กรางวัล มูลค่าของแพ็กรางวัลที่ระบุไว้ใดๆ จะระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ เวลาที่ประกาศกิจกรรม 

การตัดสิทธิ์

 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้หากผู้จัดทราบว่าผู้ใช้และ/หรือรายการของผู้ใช้เป็นประเภทที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดเหล่านี้
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้ใดๆ ที่เข้าไปยุ่งกับกระบวนการเข้าร่วม ซึ่งส่งรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการในการแจกซึ่งถือเป็นการฉ้อโกง ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือสร้างความเสียหายโดยทั่วไปต่อความปรารถนาดีหรือชื่อเสียงของกิจกรรมและ/หรือผู้จัด
 • ผู้จัดมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้และแบนผู้ใช้จากการแจกของรางวัลในอนาคต อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ 

จำนวนรายการที่อนุญาต

 • ผู้ใช้สามารถขอรับชุดรางวัลได้สูงสุดหนึ่งชุดจากแต่ละประเภทแพ็กรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการแจกของรางวัลครั้งนี้ 

การมอบแพ็กรางวัล

 • แพ็กรางวัลจะมอบให้กับผู้ใช้ทุกคนที่ทำไมล์สโตนจนครบในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน ในขณะที่ยังมีของในสต็อก
 • แพ็กรางวัลจะมอบให้แบบ “มาก่อนได้ก่อน” จนกว่าของจะหมด
 • การตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้จัดจะไม่ติดต่อโต้ตอบเกี่ยวกับผลการแจกของรางวัลหรือการตัดสินอื่นใดที่ผู้จัดมีเกี่ยวกับกิจกรรม
 • ผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จจะได้รับแจ้งทางอีเมลโดยใช้รายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้ในแอป
 • หากรายละเอียดการติดต่อของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน ผู้ใช้มีความรับผิดชอบที่จะต้องแจ้งให้ผู้จัดโปรโมชันทราบ คำขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในรายการควรส่งไปยังผู้จัดโดยตรง
 • หากผู้ใช้ไม่ได้อ้างสิทธิรับแพ็กรางวัลภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้งว่าได้รับรางวัล จะถือว่าผู้ใช้นั้นยอมถูกปรับแพ็กรางวัล และรางวัลนั้นจะถูกมอบให้แก่ผู้ใช้รายอื่น 
 • แพ็กรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

ภาระความรับผิดชอบ

 • เว้นแต่จะระบุไว้ แพ็กรางวัลจะถูกซื้อจากหรือจัดหาโดยตรงจากบุคคลที่สาม และผู้จัดจะไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการพัฒนาของรางวัล
 • ผู้ใช้ยอมรับรางวัลใดๆ “ตามสภาพ” และไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อภาระความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กรางวัล การจัดส่ง หรือการทำธุรกรรม การส่งมอบล่าช้าหรือการที่ของรางวัลที่เสียหายระหว่างการขนส่งถือเป็นความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตของรางวัล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ 
 • ปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยใดๆ จะต้องส่งไปหาซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตของรางวัลโดยตรง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ผู้ใช้อาจมีเกี่ยวกับรางวัลใดๆ
 • ผู้จัดจะไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียพิเศษ ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ได้รับหรือคงอยู่อันเป็นผลมาจากการรับหรือใช้รางวัลใดๆ ยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยกฎหมาย
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากรายละเอียดที่ผู้ใช้ส่งมาไม่ถูกต้อง ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบต่อการส่งรายการล่าช้า รายการสูญหาย หรือแพ็กรางวัลที่อาจสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • ผู้จัดไม่ยกเว้นสิทธิ์และการเยียวยาใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียในกฎหมายการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค (2010) (“กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย”) ซึ่งไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ได้รับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับรางวัลใดๆ / ยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้หรืออุปกรณ์หรือโปรแกรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในกิจกรรมนี้ หรือสำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ หรือการรวมข้อมูลดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการของแถมนี้รวมถึงการละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง สายสื่อสารหรือโทรศัพท์ ความล้มเหลวของเครือข่ายมือถือหรือดาวเทียม การโจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์บุคคลใดๆ ที่ผู้จัดมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าได้ละเมิดเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมอื่นๆ ที่คำนวณได้ว่าจะเป็นอันตรายต่อการดำเนินการที่ยุติธรรมและเหมาะสมของการแจกของรางวัล ผู้จัดสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายในการกู้คืนความเสียหายหรือค่าชดเชยอื่นๆ จากผู้กระทำความผิดดังกล่าว
 • ผู้ใช้ขอชดใช้ค่าเสียหายและให้การชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้จัดสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จัด อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของผู้ใช้ 

ลิขสิทธิ์และการรับประกันตามกฎหมาย

 • รายละเอียดการสมัครจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และอาจใช้สำหรับกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มเติม ผู้ชนะตกลงที่จะถูกใช้ชื่อ รูปภาพ และรูปถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย โดยไม่มีค่าตอบแทน 
 • ในการพิจารณาให้ผู้จัดมอบชุดรางวัลให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้ยินยอมให้ใช้การส่ง รูปภาพ และ/หรือเสียงตามที่บันทึกไว้ ถ่ายภาพ หรือที่ถ่ายทำในระหว่างการเข้าร่วมในการแจกของรางวัลโดยผู้ใช้เพื่อให้ปรากฏร่วมกับผู้จัด หรือการโฆษณาหรือการตลาดในสื่อใดๆ ทั่วโลกและผู้ชนะจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการใช้งานดังกล่าว
 • รายการทั้งหมดจะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้จัด (ยกเว้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกอบอยู่ในนั้น) รายการที่เลือกที่จะเข้าร่วมทั้งหมดจะถูกป้อนลงในฐานข้อมูล และผู้จัดอาจใช้ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ในอนาคตในสื่อใดๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ เว้นแต่จะได้คำขอจากผู้ใช้เป็นอย่างอื่น ในการเลือกเข้าร่วม ผู้ใช้ยืนยันว่าตนอนุญาตให้ใช้รายละเอียดของตนเพื่อจุดประสงค์นี้ หากผู้ใช้ไม่ยินยอมให้รายละเอียดของผู้ใช้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในอนาคต ผู้ใช้ควรติดต่อผู้จัดโดยใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ด้านล่าง ควรส่งคำขอใดๆ ในการอัปเดต แก้ไข หรือลบรายละเอียดของผู้ใช้ไปยังผู้จัด
 • อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเขตปกครอง และอาจมีการเผยแพร่ชื่อของผู้ใช้ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับวัตถุประสงค์ในการแถลงต่อสาธารณะและโฆษณา ผู้จัดจะเผยแพร่เฉพาะนามสกุล ชื่อย่อ และรัฐของผู้ชนะเท่านั้น คำขอเข้าถึง อัปเดต หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ควรส่งไปยังผู้จัดโดยตรง
 • ผู้จัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ รวมทั้งชื่อและรายละเอียดการติดต่อที่ผู้ใช้ให้ไว้เมื่อลงทะเบียน หรือใช้บริการของผู้จัด เช่นเดียวกับข้อมูลจากคลังข้อมูล บริการโซเชียลมีเดีย บริษัทในเครือของผู้จัดโปรโมชัน และองค์กรอื่นๆ ที่ผู้ใช้ทำข้อตกลงหรือโต้ตอบด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้บริการขององค์กรเหล่านั้น ผู้จัดรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงสินค้าและบริการของผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้มีโฆษณาที่ตรงเป้าหมายตามกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผู้จัดอาจอธิบายในขณะที่เก็บรวบรวม ผู้จัดอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่นอกประเทศออสเตรเลียด้วย ผู้จัดหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด อาจติดต่อผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อนี้ (รวมถึงทางอีเมลและ SMS) เมื่อใดก็ได้ ผู้จัดและบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้จัดอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเนื้อหา รวมถึงผู้ที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย 
 • หากผู้ใช้ไม่ได้มอบข้อมูลที่ถูกร้องขอแก่ผู้จัด ผู้จัดอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
 • ผู้จัดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อเจ้าหน้าที่ หากผู้ใช้เป็นผู้ชนะแพ็กรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้จัดบริหารข้อมูลส่วนบุคคล วิธีที่ผู้ใช้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดหลักการความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลีย วิธีที่ผู้จัดจะจัดการกับการร้องเรียนในลักษณะนั้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้อย่างไร และรายละเอียดการติดต่อของผู้จัดสามารถดูได้ในที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดที่ www.reburnapp.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ผู้จัด (ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐและเขตปกครอง) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก หรือระงับการแจกรางวัลนี้ หากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดสร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยในการบริหาร ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของการแจกรางวัลนี้ 
 • หากด้วยเหตุผลใดก็ตามของการแจกนี้ไม่สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เนื่องจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ ที่อาจรวมถึง และ (แต่ไม่จำกัดถึง) ในการยกเลิก ยุติ ปรับเปลี่ยนหรือระงับการให้แจกรางวัล ภายใต้คำสั่งใดๆ ที่ให้ไว้ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือดินแดน
 • ในกรณีของการแทรกแซงการกระทำภายนอก ตัวแทน หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ป้องกันหรือขัดขวางความสามารถของผู้จัดในการดำเนินการแจกของรางวัลตามวันที่และในลักษณะที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการก่อกวน ไฟฟ้าขัดข้อง พายุ ภัยธรรมชาติ การกระทำของพระเจ้า ความไม่สงบ การนัดหยุดงาน สงคราม หรือการก่อการร้าย ผู้จัดอาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงกฎของการแจก เปลี่ยนแปลงรางวัลใดๆ ที่เสนอ หรือยกเลิกการแจกและแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นในเงื่อนไขเดียวกัน โดยอยู่ภายใต้แนวทางใดๆ ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐ ดินแดน หรือเครือจักรภพ (Commonwealth)
 • ผู้จัดและหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง สายการสื่อสารล้มเหลว การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงรายการ และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมี
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแอปเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้
 • ผู้จัดแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรระบุที่อยู่ปัจจุบันเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและการส่งมอบแพ็กรางวัล ผู้จัดพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อส่งแพ็กรางวัลไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้ให้ไว้ ผู้จัดไม่อาจรับประกันได้ว่าแพ็กรางวัลใดๆ ที่ส่งคืนให้กับผู้จัดเนื่องจากการไม่จัดส่งตามที่อยู่ที่ให้ไว้จะถูกส่งไปยังผู้ใช้อีกครั้ง ผู้จัดและหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความล่าช้าในการขนส่งแพ็กรางวัล
 • ผู้จัดจะจ่ายค่าขนส่ง การจัดการ ภาษี หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล

ธรรมาภิบาลและความเป็นโมฆะ

 • ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ข้อพิพาทใดๆ จะถูกควบคุมและอยู่ภายใต้การไกล่เกลี่ยและกฎหมายของเขตอำนาจศาลนี้
 • ข้อกำหนดทั้งหมดมีผลผูกพันในแต่ละรัฐและเขตแดนของออสเตรเลีย ในขอบเขตที่ไม่ขัดต่อกฎหมายการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2010 หรือกฎหมายของรัฐหรือเขตแดนใดๆ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายของรัฐหรือดินแดนใดๆ หรือหากข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนั้นผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดที่เหลือจะมีผลบังคับใช้ต่อไป 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการจับรางวัลของ Reburn

("ข้อกําหนด")

คำนิยาม

การจับรางวัล หมายถึงการจับรางวัลรายเดือนสําหรับสมาชิกแอป Reburn ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

บัตรกำนัล หมายถึงรางวัลจากการจับรางวัลซึ่งเป็นบัตรกํานัลมูลค่า 2,300 บาท ของร้าน LululemonÒ ในประเทศไทย

สมาชิก หมายถึงสมาชิกรายเดือนที่ลงทะเบียนกับแอป Reburn

แอป Reburn หมายถึงแอปพลิเคชัน Reburn fitness บน www.reburnapp.com และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play หรือ App Store อื่น ๆ เป็นครั้งคราว

ข้อตกลงทั่วไป

 • ผู้สนับสนุนคือ Leading Fitness Asia Pty Ltd t/a Reburn ABN 642973886 of 12/144 Noosa Pde, Noosaville Qld, Australia 4566 (“Reburn”)
 • ผู้เข้าร่วมและผู้ชนะทุกคนยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้เมื่อเข้าร่วมการจับรางวัล
 • หากเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกําหนดเหล่านี้และข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ เกี่ยวกับการแข่งขันนี้ ให้ยึดตามข้อกําหนดเหล่านี้

ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง

 • สมาชิกแบบชําระเงินทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่แอป Reburn ให้บริการ ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถเข้าร่วมได้
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าร่วม สําหรับชาวออสเตรเลีย
 • สมาชิกแบบชําระเงินทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีอายุมากกว่า 20 ปี สามารถเข้าร่วมได้ ผู้เข้าร่วมในประเทศไทยต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าร่วม

ขั้นตอนเป็นอย่างไร

 • การจับรางวัลจะมีขึ้นทุกเดือนถัดไปในวันที่ 14 เวลา 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หากตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทําการในรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย จะมีการจับรางวัลในวันทําการถัดไปแทน
 • จะประกาศชื่อผู้ชนะบนเว็บไซต์ของเรา (ลิงก์) ในเช้าวันจันทร์ถัดจากวันที่จับรางวัล เวลา 6.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมลและ/หรือโทรศัพท์
 • ผู้ชนะจะได้รับบัตรกำนัลซึ่งสามารถใช้ได้ตามข้อกําหนดเหล่านี้ รวมทั้งข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ LululemonÒ อาจบังคับใช้ในเวลาดังกล่าว

การตัดสินและการประกาศผู้ชนะ

 • ผู้ชนะคือบุคคลที่ส่งข้อมูลการเข้าร่วมตามข้อกําหนดเหล่านี้ และถูกเลือกโดยใช้เครื่องมือสุ่ม ในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป เวลา 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 • การจับรางวัลนี้เป็นเกมที่อาศัยทักษะ ผู้ชนะจะต้องตอบคําถามทดสอบทักษะเกี่ยวกับแอป Reburn เพื่อรับบัตรกํานัล 
 • หากมีการตัดสินในวันหยุดราชการ จะจัดขึ้นในวันทําการถัดไปแทน
 • การตัดสินของ Reburn ถือเป็นที่สิ้นสุด และ Reburn จะไม่มีการติดต่อเรื่องผลการจับรางวัลหรือการตัดสินใจอื่นใดของ Reburn เกี่ยวกับการจับรางวัล
 • หากรายละเอียดการติดต่อของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาการจับรางวัล สมาชิกมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของพวกเขาเป็นปัจจุบันผ่านแอป Reburn สมาชิกทุกคนสามารถแก้ไขรายละเอียดการติดต่อในบัญชีของตนในแอป Reburn ได้ในหัวข้อ “ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของฉันได้อย่างไร”

รางวัลบัตรกำนัล

 • มูลค่าของบัตรกำนัลจะเป็นไปตามจํานวนที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลเท่านั้น นอกเสียจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • ของรางวัลบัตรกำนัลไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขในการรับรางวัลบัตรกำนัลคือ ผู้ชนะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รางวัลและข้อกําหนดของผู้จัดหารางวัลทั้งหมด

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 • Reburn ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก หรือระงับการจับรางวัล หากมีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Reburn สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริหารจัดการ ความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการดําเนินการจับรางวัลอย่างเหมาะสม (ภายใต้กฎหมายของรัฐและเขตอำนาจนั้น ๆ)
 • หากไม่สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนด้วยเหตุอันใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Reburn ทาง Reburn ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดําเนินการตามความเหมาะสม และ (ไม่จํากัดเพียง) ยกเลิก ยุติ แก้ไข หรือระงับกิจกรรมภายใต้คำสั่งตามกฎระเบียบของรัฐที่บังคับใช้
 • หากรางวัล (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัล) ไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Reburn และ/หรือผู้จัดหารางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัล) ทดแทนรางวัล (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัล) ที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐ เงื่อนไขในการรับรางวัลคือ ผู้ชนะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รางวัลและข้อกําหนดของผู้จัดหารางวัลทั้งหมด จะต้องรับรางวัลแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ และจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยหากผู้ชนะไม่สามารถใช้รางวัลตามที่ระบุไว้ได้
 • Reburn ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ชนะใหม่ในกรณีที่ผู้ชนะไม่ยอมรับหรือไม่รับรางวัลบัตรกำนัล หรือไม่สะดวกและไม่สามารถติดต่อได้

ลิขสิทธิ์ การค้ำประกันตามกฎหมาย การสละสิทธิ์ และความรับผิด

 • ในการพิจารณามอบรางวัลให้ผู้ชนะของ Reburn จะถือว่าผู้ชนะอนุญาตให้เผยแพร่ชื่อ ภาพ ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Reburn หรือซัพพลายเออร์ของบัตรกำนัล หรือการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ในสื่อ และผู้ชนะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมใด ๆ จากการใช้งานข้อมูลดังกล่าว
 • ในกรณีที่มีการแทรกแซงจากการกระทําภายนอก ตัวแทน หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นการกีดกันหรือขัดขวางการดำเนินกิจกรรมของ Reburn อย่างมีนัยสําคัญในวันที่และในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการทำลายทรัพย์สิน ระบบไฟฟ้าขัดข้อง พายุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย ความไม่สงบ การนัดหยุดงาน สงคราม การก่อการร้าย Reburn อาจใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการยกเลิกกิจกรรมและเริ่มกิจกรรมใหม่ตั้งแต่ต้นโดยใช้เงื่อนไขเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดภายใต้กฎระเบียบของรัฐหรือดินแดนของออสเตรเลีย
 • Reburn ไม่ได้ยกเว้นสิทธิ์และการเยียวยาใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ในพระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค (2010) (กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย) ซึ่งไม่สามารถยกเว้น จํากัด หรือแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม Reburn จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง) หรือการบาดเจ็บต่อตัวบุคคลที่เกิดขึ้นหรือดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจากรางวัล ยกเว้นความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต  

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • Reburn จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งได้แก่ชื่อและรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือใช้บริการของเรา ตลอดจนข้อมูลจากซัพพลายเออร์ บริการโซเชียลมีเดีย บริษัทในเครือของเราและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่คุณติดต่อหรือโต้ตอบด้วยผ่านแอป Reburn ของเรา เรารวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้บริการแก่คุณ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อให้คุณได้รับการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราแจ้งไว้ ณ เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องและซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้บริการของ รวมถึงเพื่อมอบรางวัลบัตรกำนัลด้วย เราอาจติดต่อคุณตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น (รวมถึงทางอีเมลและ SMS) ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเนื้อหาของเรา รวมถึงผู้ให้บริการที่อยู่นอกออสเตรเลียด้วย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเจ้าหน้าที่หากคุณเป็นผู้ชนะรางวัล หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
 • คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย พ.ศ. 2562 (2019) โดยส่งอีเมลถึงเราที่ support@reburnapp.com การเพิกถอนความยินยอมจะทําให้คุณไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา วิธีร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลียหรือการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของไทย วิธีจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว วิธีที่เข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรายละเอียดการติดต่อของเราได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่ https://reburnapp.com/terms-conditions/

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าในเวลาใด โปรดติดต่อเราที่ support@reburnapp.com และเราจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง